övriga tjänster
Projektledning

Förutom traditionella arkitekttjänster erbjuder LBE arkitekt:

 • projektledning
 •  projekteringsledning
 • CAD-samordning
 • kontrollansvar enligt PBL
 • kalkyl
 • slutbesiktning 
 • lots i tidiga skeden
övriga tjänster

Vad säger lagen?

I Plan- och bygglagen och i Diskrimineringslagen finns samhällets krav angående tillgänglighet i byggnader. I lagen ingår följande:

 • Tillgänglighetsinventeringar (enkelt avhjälpta hinder)
 • Projekteringsstöd (tillgänglighetsdokument, projekteringsanvisningar)
 • Tillgängligh/ingsstöd (privat bostad)
 • Efterkontroller/Tillgänglighetsbeskrivningar
övriga tjänster
Undervisning

LBE delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter

 • i projekt 
 • undervisning direkt till företag
 • studiebesök
 • praktikanter
 • examensarbetare
 • KY-utbildningar
 • sedan 1998 undervisning på byggprogrammen på Linnéuniversitetet.
Scroll to Top

kontakt

LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
Tel: 0470-74 62 50

Medarbetare

VD och kontorschef

Anna Harju
tel: 0470-74 62 63
mobil: 070-844 33 31
epost: anna.harju@lbearkitekt.se

PRODUKTVISNINGAR

Ring 0470-74 62 50 för att boka tid för produktvisningar. 

JOBBANSÖKAN/praktik

Skicka din ansökan till jobb@lbearkitekt.se