Tillgänglighet

Martina Johansson  är Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet

Vad säger lagen?

Plan- och Bygglagen och Diskrimineringslagen innehåller samhällets krav angående tillgänglighet i byggnader. Lagarna föreskriver att sakkunnig kontrollant ska kontrollera och verifiera att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga är uppfyllda. 

 

Sakkunnig av Tillgänglighet kontrollerar följande fyra områden: 

1. Tillgänglighetsinventeringar

Enkelt avhjälpta hinder

Här kontrollerar den sakkunnige en befintlig fastighet för att se om det går att göra förbättringar för att tillgängligheten skall öka. Det är ofta byggnader som uppförts för många år sedan när regelverket inte hade samma standarder som i dag. En tillgänglighetsinventering liknar en besiktning där man går igenom och anmärker på allt som måste förbättras i fastigheten. 

 

2. Projekteringsstöd

Tillgänglighetsdokument, projekteringsanvisningar

Projekteringsstöd innebär att den sakkunnige går igenom allt som har med tillgänglighet att göra under projekteringstiden.

3. Tillgänglighetsanpassningsstöd

Den privata bostaden

Likt tillgänglighetsinventeringen kontrolleras befintliga fastigheter. Ofta gäller det bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar eller privata villor. Tillgänglighetsanpassningsstöd är mer specifikt. Det kan handla om t ex att en ramp behövs intill en ytterdörr eller att ett badrum skall bli mer tillgängligt. Vi gör underlag för bidragsansökan.

4. Efterkontroller/Tillgänglighetsbesiktningar

När allt är färdigbyggt kontrollerar den sakkunnige att alla anvisningar från projekteringsstödet har följts.

Ledstråk utvändigt.

Invändigt taktilt ledstråk.


Referenser (exempel)

Vårdmiljö

– Skärvet vårdcentral, Växjö

– Ljungby lasarett vårdavdelningar, Ljungby

– Olofsgården, äldreboende, Sommarslöjan, gruppboende, Växjö

Bostäder

– Kv Pilgrimen, Växjö

– Kv Vallen, Växjö

– Kv Teleborgsskogen, Växjö

– Litteraturgatan, Göteborg

– Donsö, Göteborg

– brf Vattentornet, Växjö

– Kv Smedjan, Karlskrona

– Kv Docenten, Växjö

Undervisning

– Förskolan Växthuset, Hultsfred

– Åsedaskolan, Åseda

– Hus O, Polishögskolan, Linnéuniversitetet

– Hus Epic, Linnéuniversitetet

Publika lokaler

– Hus Charlie Restaurang/kontor, Linnéuniversitetet

– Kv Tullen 18, kontor, Växjö

– Haganäsbadet, simhall, Älmhult

– Kv Docenten, ICA Kvantum, Växjö

Scroll to Top

kontakt

LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
Tel: 0470-74 62 50

Medarbetare

VD och kontorschef

Anna Harju
tel: 0470-74 62 63
mobil: 070-844 33 31
epost: anna.harju@lbearkitekt.se

PRODUKTVISNINGAR

Ring 0470-74 62 50 för att boka tid för produktvisningar. 

JOBBANSÖKAN/praktik

Skicka din ansökan till jobb@lbearkitekt.se