Om LBE arkitekt

I Åstrandska villan, Södra Järnvägsgatan i Växjö, huserar LBE arkitekt.

Studiebesök på vårt projekt Pilgrimen på Södra Stationsområdet.

Affärsidé

LBE arkitekt ska vara med och utforma framtidens samhälle ur ett hållbart och humanistiskt perspektiv genom att utforma bebyggelse och miljöer med hög kvalitet för de som ska bo, verka och vistas där. Med hög kvalitet menar vi en väl fungerande miljö för alla över tiden och där människor kan skapa sig livskvalitet. Vi vill vara beställarens högra hand och ge våra kunder god service under hela processen från idé till färdigt projekt. Genom ett stort engagemang och kompetens får vi beställarens förtroende. 

LBE arkitekt är ett miljödiplomerat och kvalitetssäkrat företag med högsta kreditvärdighet enligt UC och Bisnode.

Anna Harju i rollen som frågeledare för Teknikåttan.

Miljö

Vi ska föreskriva material och byggmetoder som är långsiktigt hållbara och som ger minimalt avtryck på miljön, helst inget avtryck alls. Vi ska kontinuerligt ta till oss nya  kunskaper inom miljöområdet och föra dessa vidare till våra beställare. Vi ska fortsätta minska vår interna miljöpåverkan och efter hand synliggöra förbättringsområden.

Samhällsengagemang

Genom deltagande i t ex Innovationsföretagens arbete både lokalt och nationellt, Goda Hus och Innemiljöcentrum breddar vi våra kunskaper, delar med oss av erfarenheter och deltar i debatter och diskussioner för att förbättra arbetet med framtidens byggande. 

Ritningsgranskning en viktig del av arbetet.

Dags för färgsättning.

Brett verksamhetsområde

LBE arkitekt arbetar inom ett brett område med allt från offentliga byggnader, till sjukhus, kontor, bostäder, skolor, industrilokaler, kommersiella fastigheter, idrottsanläggningar och stadsbyggnad. När det gäller stadsbyggnad arbetar vi bl a tillsammans med Arken SE arkitekter i Stockholm och Torbjörn Einarsson.

Inredning & design

Inredning och design är ett annat område där vi har en stor kund i form av Filmstaden (tidigare SF bio) som anlitat oss under många år för inredning och utformning av ett stort antal biografsalonger, foajéer och butiker. Även området inredning och utformning av restauranger, kontor och butiker har utvecklats. Ett helt nytt område är av stall och hästsportanläggningar.

God och inspirerande arbetsmiljö  i ljusa nyrenoverade lokaler i hus från 1800-talet. 

Ett rejält egendesignat bord fyller sin funktion både som kaffebord och ger oss möjlighet att ta emot leverantörsbesök och hålla interna arbetsmöten.

Traditionellt arkitektarbete och mycket mer

Förutom traditionellt arkitektarbete arbetar vi med besiktning, byggledning, projekt- och projekteringsledning, undervisning, kontrollansvar enligt PBL samt tillgänglighet. Vi har personal som är specialister inom de olika områdena och vi satsar därför hela tiden på kompetensutveckling och ny teknik.

Nöjda kunder återkommer

LBE arkitekt strävar alltid efter att ge kunderna rätt service och att de alltid skall var nöjda med vårt arbete. Vi samarbetar gärna med olika partners, vars kompetenser inom olika områden kan komplettera vårt eget arbete. Vi arbetar tillsammans med olika kommuner och myndigheter och andra arkitektkontor i Sverige. I våra biografprojekt har vi t ex samarbetet med flera av de största arkitektkontoren i Sverige

Personalen är vår viktigaste resurs

Kurser, konferenser och olika utbildningsinsatser är en del av vardagen. Studiebesök görs kontinuerligt på våra egna projekt. Ytterligare ett sätt att kompetensutveckla personalen är att göra studieresor till intressanta platser. Under åren har vi besökt olika svenska mål men också Rom,  Amsterdam, Rotterdam, Barcelona, Berlin, Milano, New York och Hamburg. 

Studieresa till New York oktober 2017.

Paus  i på rundvandring i Überseehafen Hamburg 2019.

Stadsbyggnadsstudier i Hamburg 2019

Scroll to Top

kontakt

LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
Tel: 0470-74 62 50

Medarbetare

VD och kontorschef

Anna Harju
tel: 0470-74 62 63
mobil: 070-844 33 31
epost: anna.harju@lbearkitekt.se

PRODUKTVISNINGAR

Ring 0470-74 62 50 för att boka tid för produktvisningar. 

JOBBANSÖKAN/praktik

Skicka din ansökan till jobb@lbearkitekt.se