Ulriksbergskolan

Ombyggnad av 50-talsskola

Ulriksbergskolan och förskolan byggdes 1950 efter ritningar från Åke E. Lindqvist. Arkitektens idé var att bygga en skola och förskola runt en skyddad skolgård. Grundtanken att bygga runt en skolgård bibehålls. Två befintliga och 5 nya ihopbyggda huskroppar med över 10 000 m² BTA skapar en ny innergårdsmiljö. Ulriksbergskolan byggs om till en F-6 skola med funktioner som bl.a. slöjdsalar, musiksal, bibliotek, matsal och tillhörande kök. Den befintliga portalen mot söder sammanknyter den nya stora idrottshallen och förskolan, med platser för 75 barn.

Den nya Ulriksbergskolan beräknas helt färdig till hösten 2024.

Entrén till nya Ulriksbergskolan.

Material och färgsättning

Befintliga byggnader byggdes med tegel och puts. Samtliga fasader på de nybyggda delarna kommer att kläs med tegel som relaterar till de befintliga skolbyggnaderna genom bl.a. murningssättet och färgnyanserna.

Två nya kompletterande trapphus utföras i befintligt återanvänt tegel. Förskolan byggs i massivträ klätt med tegel lika övriga nybyggda delar. En tanke i projektet har varit att bevara och återskapa befintliga material och ytskikt på viktiga ställen och sätta dessa i ett nytt sammanhang.

Befintlig konst och utsmyckning

En del av den befintliga konsten bevaras som t.ex. temperamålningen av Lars Lindqvist ”Sagan vid fönstret” och konstverket under portalen av Arne Jones ”Sagan om den borttappade bollen”. Även soluret bevaras som ett konstverk.

Arkitekten Åke E. Lindqvist har även ritat Katedralskolan och Teknikum i Växjö. Han är också arkitekten bakom Simhallen.

Liknande projekt

Scroll to Top

kontakt

LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
Tel: 0470-74 62 50
Fax: 0470-74 62 51

Medarbetare

NYA UPPDRAG

Anna Harju, kontorschef
tel: 0470-74 62 63
mobil: 070-844 33 31
epost: anna.harju@lbearkitekt.se

PRODUKTVISNINGAR

Ring 0470-74 62 50 för att boka tid för produktvisningar. 

JOBBANSÖKAN/praktik

Skicka din ansökan till jobb@lbearkitekt.se