Hallen 11

Småskalig bostadsbebyggelse ersatte sparkfabriken på Öster

Vi ritade Hallen 11 på Öster i Växjö åt Jacobsro Fastigheter AB, som är en privat byggherre. Etapp 1 innehåller tre gula hus med totalt 21 smålägenheter. Området fick Växjö kommuns byggnadspris 1994. Här fanns tidigare auktionskammare och sparkfabrik. Lägenheterna är hyresrätter.

I etapp 2 fick husen olika färger. Etappen byggdes i början av 2000-talet och innehåller 13 st lägenheter. 12 av lägenheterna är 3 rok och har en yta på ca 70 m2. Etapp 2 har också en övernattningslägenhet samt bastu mm.

Den gamla sparkfabriken ersattes i två etapper av sju småskaliga hus.

Småskaligt och grönt.

Små gröna bilfria gårdar.

Bebyggelsen i etapp två fick en annan färgsättning.

Fullvuxna träd är en stor tillgång.

I  etapp ett vara alla hus gula.

Tätt men inte trångt.

Små nära gårdsrum, med korta loftgångar.

Scroll to Top

kontakt

LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
Tel: 0470-74 62 50
Fax: 0470-74 62 51

Medarbetare

NYA UPPDRAG

Anna Harju, kontorschef
tel: 0470-74 62 63
mobil: 070-844 33 31
epost: anna.harju@lbearkitekt.se

PRODUKTVISNINGAR

Ring 0470-74 62 50 för att boka tid för produktvisningar. 

JOBBANSÖKAN/praktik

Skicka din ansökan till jobb@lbearkitekt.se