Hållbarhet

LBE Arkitekt arbetar aktivt och systematiskt för en mer hållbar framtid. Vi har skrivit under Växjödeklarationen ”Hållbara Växjö 2030”. Vi är med i temagruppen Goda Håll, som verkar för ökat återbruk av byggnadsmaterial. Genom deltagande i kurser, nätverk och lokala evenemang med tema miljö och hållbarhet försöker vi ständigt att bli bättre. Vi ser många möjligheter och utmaningar till ett ökat cirkulärt byggande och vi engageras av att driva arbetet framåt! Vi är ett miljödiplomerat företag och vi vill hjälpa våra beställare att göra kloka val inför framtiden.

Miljöcertifieringar

Klimatkalkyler

Återbruk

Förskolan Äventyret, ritad av Oskar Årevall är ett bra exempel på hållbar arkitektur. Förskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och vann Växjö Kommuns byggnadspris 2021. Projekt där såväl gestaltning som miljö får gå hand i hand tror vi är vad som bidrar till hållbarhet på riktigt. 

Vi har god erfarenhet av att rita miljöcertifierade byggnader och hjälper dig gärna hela vägen fram.

 

En klimatkalkyl består av beräkningar för hur många kilo koldioxid-ekvivalenter tillkomsten av en byggnad släpper ut. Förenklat kan man säga att kalkylen redovisar en byggnads klimatpåverkan. För att
säkerställa en mer hållbar framtid, behöver fler kalkyler göras då det är väldigt stor skillnad på hur mycket C02e olika material släpper ut. 

Vi har gått utbildning i klimatkalkylering och hjälper er gärna att jämföra olika material. I ett tidigt skede, när byggnaden bara är på vårt ritbord, kan vi göra störst skillnad för framtiden!

När vi river och bygger nytt eller bygger om slängs idag
en stor andel fullt fungerande byggmaterial. Material som skulle kunna användas igen… och kanske igen… Potentialen för återbrukat byggmaterial är enorm men arbete inom branschen kvarstår för att möta krav på logistik, garantier, säkerhet, tillgänglighet m.m. Genom aktivt deltagande i Temagruppen Goda Håll är vi med och verkar för ett ökat cirkulärt byggande! Under 2021-2022 återbrukade vi
byggvaror i flera projekt och vi har interna målsättningar inför
2023 om att öka andelen återbrukat byggmaterial ytterligare. 

Vi hjälper dig gärna att identifiera material som går att återbruka i befintlig byggnad och ta fram förslag på återbrukade produkter till nya projekt. Vi har vana av återbruksinventeringar och de många olika krav som ställs på dagens byggprodukter.  Vid ombyggnaden av Ulriksbergsskolan, Växjö, har vi återanvänt fasadtegel från befintlig byggnad.

 

Scroll to Top

kontakt

LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
Tel: 0470-74 62 50

Medarbetare

VD och kontorschef

Anna Harju
tel: 0470-74 62 63
mobil: 070-844 33 31
epost: anna.harju@lbearkitekt.se

PRODUKTVISNINGAR

Ring 0470-74 62 50 för att boka tid för produktvisningar. 

JOBBANSÖKAN/praktik

Skicka din ansökan till jobb@lbearkitekt.se