Bebyggelse vid strand och vatten

Här har man tagit steget fullt ut och byggt i vattnet, Järla Sjö i Nacka kommun. Arkitekter Håkan Jersenius och Vernon Gracie.

Strandskyddslagen diskuteras flitigt just nu. Många politiker hoppas på lättnader och på så sätt vill man locka till sig nya invånare.  Medan andra strider för att behålla strandskyddet. En utredning presenterade nyligen ett förslag, som skulle göra det enklare att bygga strandnära på landsbygden – men stärkt strandskydd på andra håll.

 

Det finns i princip tre sätt att placera bebyggelse intill vatten

Princip 1. Tomter och hus placeras längs med vattnet/stranden

Detta ger ett antal högt värderade privata strandtomter. Nackdelen är att de samtidigt stänger ute många från stranden och vattnet. De privata tomterna bildar en mur. 

I städerna förr byggde man efter den här principen och floderna, som rann igenom städerna syntes bara från de enstaka broarna. 

Princip 1 med hus och tomter längs vattnet.

Hus längs Svartån i gamla Västerås.

Modernt exempel på bebyggelse placerad enligt princip 1.

Från vägen har man ingen kontakt med vattnet.

Princip 2. Vägen/gatan placeras närmast vattnet/stranden. Eventuellt blir gatan kaj.

Detta ger ett antal tomter med bra närhet till stranden/vattnet och samtidigt alla tillgång till strandmiljön. Denna princip fungerar både i den lilla och i den stora skalan.  Många uppskattade miljöer är uppbyggda efter den här principen, t ex Strandvägen i Stockholm och Copacabana i Rio de Janeiro.  Uppvidinge kommun planerar en bebyggelse enligt princip 2 vid Norrsjön mellan Norrhult och Klavreström. En förstudie har gjorts i samarbete mellan Uppvidinge kommun och byggstudenter på LNU under ledning av undertecknad. Kommunen hoppas kunna realisera projektet så småningom med hjälp av LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läga).

Princip 2, som lämnar stranden, kajen fri för alla.

Strandvägen, Stockholm.

Copacapana i Rio.

Kungsholmen i Stockholm.

Strandpromenaden och Vattentorget i Växjö.

Amsterdam.

Princip 3. Öka gränssnittet mellan bebyggelse och stranden

Denna är princip är främst tillämpbar i småskaliga sammanhang. Den ger många tomter med god tillgång till strandmiljön och samtidigt har alla tillgång till stranden. Det finns också goda möjligheter att skapa en mycket attraktiv miljö på det gemensamma strandområdet. 

Princip 3 skapar ytterligare allmän yta längs stranden.

Exempel på princip 3 från Kampen, Växjö. Här hölls Bo-och Miljöutställningen 1992.

Kajer mot det gröna

Samma principer som diskuterats ovan kan användas då bebyggelse gränsar till grönområde. Detta har arkitekt Torbjörn Einarsson tydligt visat i sin bok, som också just har döpts till Kajer mot det gröna.

Ofta används princip 1 i nybyggda villaområden med motivet att utnyttja investeringar i gatubyggnad maximalt. Följden är ofta att naturen bakom villatomterna används som soptipp för trädgårdsavfall. 

Villabebyggelse placerad enligt princip 1 mot naturen. Mycket vanligt val idag då det gäller småhus.

Villatomterna blockerar effektivt kontakt från gatan till naturen. 

Vid stadsbyggnad i mer urbana sammanhang används ofta princip 2, dvs gatan blir kaj mot det gröna. Det finns många lyckade exempel på detta tex vid de flesta parker i Stockholms innerstad och Central Park på Manhattan.

Central Park i New York.. En viktig grön lunga för Manhattanborna.

Fifth Avenue längs med Central Park.

Tegnérlunden i Stockholm.

Tegnerlunden från ovan.

River Walk i San Antonio i Texas

En intressant företeelse är River Walk i San Antonio i Texas. En fruktansvärd översvämning av floden San Antonio 1921, som kostade 50 människor livet, födde en vision hos en ung arkitektstuderande vid namn Robert H.H. Hugman, som skulle lösa både problemet med både översvämningsrisken och skapa en unik miljö. Han presenterade sin idé för makthavarna 1929 och blev positivt bemött. Under 30-talet satte man igång arbetena  med att bygga ut floden med kanaler och gångvägar längs dessa. Gångvägarna placerades mellan gatunivån och kanalerna. Och längs gångvägarna skapades möjligheter,i bland i de närbelägna husens källare, för butiker, restauranger och olika attraktioner. Huggman ledde arbetena, som fortsatt in i våra dagar. Nu har man 8 km River Walk centrala San Antonio och River Walk är en av de stora turistattraktionerna i San Antonio.

.Text Mats Elgström 

Scroll to Top

kontakt

LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
Tel: 0470-74 62 50

Medarbetare

VD och kontorschef

Anna Harju
tel: 0470-74 62 63
mobil: 070-844 33 31
epost: anna.harju@lbearkitekt.se

PRODUKTVISNINGAR

Ring 0470-74 62 50 för att boka tid för produktvisningar. 

JOBBANSÖKAN/praktik

Skicka din ansökan till jobb@lbearkitekt.se