Tufvan, Campus Växjö

Tufvan en 200-årig byggnad

Den ursprungliga byggnaden byggdes redan 1817 och låg vid nuvarande infart till Teleborgs slott mitt i mellan grindstugorna, som fortfarande står kvar. Tufvan var närmast avsedd som sommarbostad men hyrdes 1826–27 av biskopen Esaias Tegnér och hans familj. Några år senare blev Tufvan bostad för det starkt expanderande Telestads herrgård. Tufvan flyttades till sin nuvarande plats i slutet av 1800-talet inför byggandet av Teleborgs slott.

Studentkåren fick så småningom disponera byggnaden. Men efterhand som Växjö Högskola växte blev huset trångt och i mitten av 1990-talet byggdes det till med en åttakantig byggnad med Martin Lindstam som arkitekt. Men redan 10 år senare behövdes ytterligare plats och en flygel, liknande den ursprungliga byggnaden, byggdes till på andra sidan av den åttakantiga byggnaden. Tufvan innehåller idag lokaler för studentkåren, bokhandel och Café Tufvan.

Trots studenternas demonstration “Våga vägra vinter” blir det så här ibland.

Overallfest på Campus

Bra läge mitt på Campus Växjö.

Den ursprungliga byggnaden från 1817.

Scroll to Top

kontakt

LBE arkitekt ab
Södra Järnvägsgatan 5
352 34 Växjö
Tel: 0470-74 62 50

Medarbetare

VD och kontorschef

Anna Harju
tel: 0470-74 62 63
mobil: 070-844 33 31
epost: anna.harju@lbearkitekt.se

PRODUKTVISNINGAR

Ring 0470-74 62 50 för att boka tid för produktvisningar. 

JOBBANSÖKAN/praktik

Skicka din ansökan till jobb@lbearkitekt.se