Kneippen Syd, Norrköping

Trädgårdsstaden som inspiration
Vårt förslag på bebyggelse i Kneippen Syd, området G är inspirerat av trädgårdsstadens ideal precis som befintligt område Kneippen är. Just Norrköpingär ju vida känt för sina trädgårdsstadsområden.
Ovan ett foto från Kottby, Helsingfors.


I Växjö finns vårt område kv. Kolonin med samma typ av hus som vi tänker oss i Kneippen Syd – parhus och radhus. Området är urbant men ändå mänskligt, grönt och lummigt. Husen har stenfasader i tegel och puts i olika färger. Alla hus har egna av häckar och plank inhägnade tomter.
tomt
 
Vårt förslag för område G, Kneippen Syd i Norrköping
Vi föreslår i området G en tvåvåningsbebyggelse i form av parhus och radhus liknande den i kv Kolonin. Husen blir gedigna, högresta i olika färger med lertegeltak. Alla hus får egen trädgård inhägnad med häckar. I området finns en närliggande lekplats. Längs gator och på gemensamma ytor planteras träd, häckar och anläggs gräsmattor, allt i trädgårdsstadens
anda. En del av husen får egen carport och en del får gemensamhetscarport.
 
Hus 110 i förgrunden
Västra entrégatan
Fågelperspektiv entrégata
 
  Sidan uppdaterad 2010-10-28  
 
LBE Arkitekt AB | Södra Järnvägsgatan 5 | 352 34 Växjö | Tel. 0470-74 62 50 | Fax 0470-74 62 51 | Webbdesign: Johansson Information/LBE Arkitekt