Kontrollsansvar

LBE arkitekt är rådgivare när det gäller kontrollsansvar enligt PBL. Kontrollsansvarig hos LBE arkitekt är Kjell Johansson.

För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter.
Det är den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen upprättas, samråd hålls med kommunen, kontroller genomförs samt att intyg och liknande dokumentation kommer kommunen till handa.

Kjell Johansson
 

Bygg- och projektledning

Inför ett byggprojekt, ny- eller ombyggnads-projekt, är det både tryggt, ekonomiskt och smidigt att anlita en erfaren projektledare.
Oavsett om projektet är litet eller stort krävs kunskap. Projektledaren hjälper till genom hela eller valda delar av projektet, beroende på önskemål och behov.

Exempel på tjänster:
Projekteringsledning: Analys av behov, framtagande av beslutsunderlag, underlag för entreprenadförfrågan.
Byggledning: Upphandling, byggledning, kontroll och besiktningar.

 
LBE har tack vare den breda kompetensen inom företaget uppdrag som projektledare i större projekt. Ett exempel på detta är kvarteret Mästaren i Kalmar, där arbetet just nu inriktas på arkeologisk utgrävning. Ett mycket spännande projekt.

Bilderna är från ett tävlingsförslag från White arkitekter.
 

 
  Sidan uppdaterad 2015-09-22  
 
• LBE Arkitekt AB | Södra Järnvägsgatan 5 | 352 34 Växjö | Tel. 0470-74 62 50 | Fax 0470-74 62 51 | Webbdesign: Johansson Information/LBE Arkitekt