TOMMA KNAPPAR R UNDER BEARBETNING.

LBE Arkitekt AB bygger framtidens samhälle ur ett humanistiskt perspektiv. Vi arbetar med ett helhetsgrepp, med god arkitektur, engagemang och förtroende – beställarens högra hand.

Vi har en platt organisation med självständiga och kunniga med-
arbetare, som tillsammans bildar en medveten kunskapssammansättning.

Förutom traditionellt arkitektarbete arbetar vi med kontroll, besiktning, byggledning, undervisning och kvalitetsansvar enligt PBL.

Vi satsar en betydande del av våra resurser på såväl kompetensutveckling som ny teknik.

Genom våra möten inom STD, Svenska Teknik & Designföretagen, utvecklar vi kunskaper och erfarenheter inom många skilda områden.

 

Åstrandska huset, Södra Järnvägsgatan, Växjö.
 
LBE arkitekt strävar alltid efter att ge våra kunder en komplett service och uppnå högsta möjliga tillfredsställelse hos brukaren. Därför samarbetar vi med ett antal partners, vars kompetenser inom skilda områden kan komplettera vårt eget arbete.

Vi medverkar i alla steg från första idé och första kalkyl, till ett färdigt hus. Vi arbetar inom ett brett område med offentliga byggnader, sjukhus, kontor, bostäder, skolor, industrier, kommersiella fastigheter, idrottsanläggningar etc.

Vi kan ge våra kunder en komplett service under hela processen, från idé till färdigt projekt. Varje projekt är unikt och betyder möten med nya människor och förväntningar.

LBE arkitekt har också specialiserat sig på byggnadsprojektering och på att vara en resurs då det gäller att ta fram tekniska handlingar.

Andra bolag i LBE-koncernen
Huskompaniet genomför projekt från idé till färdigt hus.


 
  Sidan uppdaterad 2017-08-22  
 
LBE Arkitekt AB | Södra Järnvägsgatan 5 | 352 34 Växjö | Tel. 0470-74 62 50 | Fax 0470-74 62 51 | Webbdesign: Johansson Information/LBE Arkitekt